Nader onderzoek voor rekening van koper

Printvriendelijke versie

De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat bij een verkooptransactie, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning, eventuele aanwezige ‘bijzondere lasten en beperkingen’ die op de woning rusten aan de koper bekend moeten worden gemaakt. De verkochte woning moet immers de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis. Zijn er gebreken die de verkoper kent, dan behoort hij deze aan de koper mede te delen.

Wil de verkoper er echter zeker van zijn, dat hij ondanks het bekend maken van die bijzondere lasten en beperkingen, op een later tijdstip niet alsnog daarop wordt aangesproken, dan moeten deze lasten en beperkingen ook door de koper worden aanvaard.

Dit heeft in de praktijk geleid tot een aantal bijzondere clausules in koopakten, die soms van de koper een extra inspanning verlangen. In deze nieuwsbriefserie is al de ‘ouderdomsclausule’ voorbijgekomen, waarbij de koper erop wordt gewezen dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit van de woning gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe woningen.

Ook de ‘niet-zelfbewoningsclausule’ komt steeds vaker voor in koopakten. Vooral handelaren in vastgoed maken hiervan gebruik. Hierin wordt de koper erop gewezen, dat de verkoper niet zelf de woning heeft bewoond en gebruikt en dat hij dus niet bekend is met eventuele gebreken aan de woning. Het risico dat er toch gebreken zijn aan de woning ligt dan geheel bij de koper.

Ingeval partijen overeenkomen een ‘ouderdomsclausule’ of een ‘niet-zelfbewoningsclausule’ op te nemen in de koopakte, ligt het op de weg van de koper alsnog nader onderzoek te doen, indien hij niet wenst te worden geconfronteerd met een bepaald gebrek aan de woning, zoals een constructiefout. Ook zal door koper in de koopakte dan expliciet moeten worden aangegeven, dat een dergelijk risico en de daaruit voortvloeiende schade niet voor zijn risico zijn.

Wilt u er zeker van zijn, dat het risico dat u wilt uitsluiten correct is omschreven in de koopakte, laat de tekst dan even controleren door de notaris of een van zijn medewerkers. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Vastgoed fiscaal & civiel 2015 afl.6.