Wie betaalt de uitvaart?

Printvriendelijke versie

Als iemand komt te overlijden, dan heeft het regelen van de uitvaart meestal prioriteit. Maar op dat moment is het nog niet altijd duidelijk of de overledene wel voldoende heeft achtergelaten om de uitvaart van te betalen. Nabestaanden zijn dan bang om hun akkoord te geven voor de rekening van de uitvaartondernemer, het gaat immers vaak om vele duizenden euro’s, en stel dat de bankrekening van de overledene niet toereikend is. Wie moet er dan betalen?

Het uitgangspunt is, dat degene die opdracht geeft voor de uitvaart, de factuur ook moet betalen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een andere nabestaande of bij wijze van spreken de buurvrouw. Het komt ook voor dat de overledene zelf al vóór overlijden opdracht heeft gegeven. Het hele bedrag moet dan uit de nalatenschap betaald worden. Heel vaak wordt er een uitvaartverzekering afgesloten om de kosten geheel of grotendeels te dekken. Als er na aftrek van de verzekeringsuitkering nog een bedrag te betalen overblijft, kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten terugvragen uit de nalatenschap. Maar let op, dat kan niet als de uitvaart te extravagant was in verhouding tot de levensstijl van de overledene.

Niet alleen de opdrachtgever, ook de erfgenamen van de overledene die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, zijn aansprakelijk voor de betaling van de uitvaartkosten, ook al blijkt de nalatenschap achteraf niet groot genoeg te zijn. De betaling van de uitvaartkosten heeft wel voorrang. Alle andere kosten en schulden komen pas daarna aan de beurt.

Een bijzonder geval is tot slot de situatie dat niemand de uitvaart regelt. Bijvoorbeeld als de overledene geen familie of bekenden achterlaat, of gebrouilleerd was met nabestaanden en niemand die taak op zich wil nemen. In dat geval geeft de gemeente opdracht voor de uitvaart. Als de nalatenschap groot genoeg is vordert de gemeente de uitvaartkosten terug uit de nalatenschap.

Bent u van plan uw testament te maken of te wijzigen? Zou het dan geen goed idee zijn ook uw uitvaartregeling daarin te betrekken? Wij helpen u graag om het zo op papier te zetten, dat uw nabestaanden er geen zorgen over hoeven te hebben. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bron: FTV 2016 (5) 26