Wetsvoorstel bescherming erfgenamen ook door Eerste Kamer aangenomen

Printvriendelijke versie

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel waarbij erfgenamen beschermd worden tegen het erven van schulden.

Erfgenamen die de erfenis al aanvaard hebben en er dan achter komen dat er nog een grote schuld is, kunnen de rechter binnen 3 maanden vragen om de nalatenschap toch beneficiair te mogen aanvaarden. Zij worden dan niet aansprakelijk voor meer schulden dan er baten zijn.

Het wetsvoorstel zal met ingang van 1 september 2016 in werking treden.

Wilt u meer weten over de afwikkeling van een nalatenschap met mogelijke schulden? Bel gerust met de medewerkers van ons kantoor, voor meer informatie.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Veiligheid en Justitie 7 juni 2016