Verplicht gesprek vóór echtscheiding

Printvriendelijke versie

Minister Van der Steur wil echtparen die willen scheiden en aangewezen zijn op door de overheid betaalde rechtsbijstand, verplichten om eerst een oriëntatiegesprek met een echtscheidingsadvocaat of -notaris of een gespecialiseerde mediator aan te gaan. Ook een specialist van het Juridisch Loket is daartoe bevoegd. Doet u dat niet, dan maakt u – als de plannen door gaan – bij echtscheiding geen aanspraak op rechtsbijstand op overheidskosten.

In het oriëntatiegesprek krijgt u informatie over het echtscheidingsproces. Het kabinetsbeleid is er op gericht om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed onderling overleg te regelen. Het door Van der Steur voorgestelde gesprek past in eerdere wensen van de Tweede Kamer om dat bij vechtscheidingen mogelijk te maken. Het kabinet nam die wensen destijds niet over.
Het verplichte gesprek gaat alleen gelden als u aanspraak wilt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor wie alles zelf betaalt geldt de verplichting niet.

Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij echtscheiding (regelingen over huis, kinderen en dergelijke), bel ons dan voor het maken van een afspraak.

Bron: Overheid.nl