Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

Printvriendelijke versie

Sinds de verlaging van het tarief voor de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning, bestaat er nogal wat onduidelijkheid over welk tarief van toepassing is. Bij aankoop van onroerend zaken, zoals een woonhuis of een perceel grond, moet overdrachtsbelasting worden betaald. Jarenlang was er maar één tarief en dat was 6%, maar om de woningmarkt een stimulans te geven heeft de overheid in 2012 het tarief bij overdracht van een woning verlaagd naar 2%. Dit geldt echter alleen voor onroerende zaken, die naar hun aard bestemd zijn als woning.

De praktijk krijgt regelmatig te maken met grensgevallen, waarbij bijvoorbeeld een pand dat oorspronkelijk als woning is gebouwd, later deels wordt aangepast om daarin een bedrijf te vestigen en dat vervolgens na beëindiging van het bedrijf weer als woning wordt verkocht. De vraag is dan welk tarief van toepassing is.

Een soortgelijke vraag kreeg de Rechtbank Den Haag voorgelegd in een zaak, waarbij een bv een onroerende zaak in eigendom verkrijgt, dat oorspronkelijk als woning was gebouwd en sinds 1982 tot aan de levering aan de bv als tandartsenpraktijk dienst had gedaan.
Bij de overdracht was 2% overdrachtsbelasting voldaan, doch de Inspecteur van belastingen was van oordeel dat er geen woning was overgedragen en dus het normale tarief van 6% van toepassing was. Als gevolg daarvan werd door de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd.

Zowel door de rechtbank als later in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag werd de Inspecteur van belastingen in het ongelijk gesteld. Hoewel sinds 1982 een tandartsenpraktijk in het pand was gevestigd, was de oorspronkelijke indeling van het pand intact gebleven. Alleen de badkamer en de keuken waren verwijderd.
Om het weer als woning bewoonbaar te maken, kunnen op vrij eenvoudige wijze de badkamer en keuken worden heringericht. Daarnaast is het pand gelegen in een woonwijk en rust op het pand een woonbestemming. Op grond daarvan is gebleken dat het pand nog steeds naar zijn aard als woning is bestemd.

Heeft u koopplannen en bent u er niet zeker van welk overdrachtsbelastingtarief van toepassing is, neem dan eerst contact met ons op. De notaris kan u precies aangeven hoe het nu zit met de overdrachtsbelasting.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 10 juni 2016, GHDHA:2016:1741