Voortaan elektronisch melden huwelijk mogelijk

Printvriendelijke versie

In ondertrouw gaan – het aankondigen van uw voornemen te gaan trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan te gaan) – kan voortaan met een digitale melding aan de burgerlijke stand. Althans als de gemeente waar u dat doet, deze mogelijkheid biedt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om dit per 1 juli 2016 mogelijk te maken.

De overheid zet hiermee weer een nieuwe stap naar verdergaande elektronische dienstverlening van de burgerlijke stand. Sinds vorig jaar is het voor uitvaartondernemers al mogelijk digitaal aangifte van overlijden te doen. Nu is het dus ook mogelijk de kennisgeving van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap digitaal te doen.
Wat blijft is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de gegevens bij de basisregistratie personen (BRP) controleert. Wat ook blijft – en nog betrekkelijk nieuw is – is dat u niet meer een afschrift van de geboorteakte en andere uittreksels aan de ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft te overleggen.
Tot volledige invoer van de mogelijkheid tot digitale aangifte van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap is besloten na een succesvolle pilot bij de gemeente Den Bosch. Daar wordt ook nog getest met de elektronische geboorteaangifte. Als later dit jaar blijkt dat die test ook positief resultaat oplevert, zal ook die mogelijkheid worden ingevoerd.

Wilt u meer weten over trouwen of geregistreerd partnerschap in combinatie met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 4 juli 2016