Nieuwe ruime schenkingsvrijstelling eigen woning niet altijd van toepassing

Printvriendelijke versie

Kinderen die een schenking krijgen van hun ouders, kunnen al jarenlang van diverse vrijstellingen gebruik maken. Het jaarlijks vrijgestelde bedrag per kind bedraagt € 5.304 (2016), en eenmalig mag een kind tussen de 18 en 40 jaar een verhoogd bedrag vrijgesteld ontvangen (€ 25.449 in 2016).

Het is voor kinderen zelfs mogelijk om de vrijstelling van € 25.449 op te rekken naar € 53.016, als ze de schenking krijgen ten behoeve van de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van de eigen woning. In de jaren 2013 en 2014 was het zelfs mogelijk om tot een bedrag van € 100.000 vrijgesteld geschonken te krijgen, ten behoeve van de eigen woning. Kinderen die eerder al een bedrag onder een verhoogde vrijstelling ontvingen hadden in die jaren de gelegenheid om nog aanvullend een vrijgesteld bedrag te ontvangen tot aan 1 ton, ook wel de inhaalvrijstelling genoemd.

Vanaf 1 januari 2017 zal er weer opnieuw een ruime schenkingsvrijstelling van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning gaan gelden. Ook mensen zonder familierelatie kunnen gebruik maken van de regeling. Wel moet de ontvanger, of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn. Nieuw is dat de schenking over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden uitgesmeerd. Dat klinkt aantrekkelijk, maar let op: de hoofdregel dat maar éénmaal van de vrijstelling gebruik gemaakt mag worden, als van dezelfde schenker of diens partner wordt verkregen, blijft gelden.

Kinderen die al eerder van een verhoogde vrijstelling of de inhaalvrijstelling gebruik hebben gemaakt en dat weer willen doen, moeten de speciale regels die daarvoor gelden goed bestuderen. Het hangt af van het jaar waarin een vorige vrijstelling is gebruikt, of in 2017 en 2018 nog een aanvullende vrijstelling benut kan worden. Heeft u plannen om in 2017 een groot bedrag te schenken in verband met de eigen woning van uw kind, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het moment waarop de besteding aan de woning of aflossing plaatsvindt kan het aantrekkelijk zijn niet te wachten tot 2017 maar in 2016 al een deel te schenken. Wij maken graag samen met u een rekensom.

Bron: Notamail 2016/174