Ook rechtspersonen in aanmerking voor kwijtschelding griffierecht

Printvriendelijke versie

Algemeen bekend is dat elke inwoner van ons land in aanmerking komt voor kwijtschelding van griffierecht. Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken dan moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, bijvoorbeeld een te laag besteedbaar inkomen om griffierecht te voldoen. Minder bekend is dat ook rechtspersonen – bedrijven, verenigingen, stichtingen en dergelijke – voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen.

Hof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat ook rechtspersonen met grote financiële problemen aanspraak kunnen maken op kwijtschelding.

Aanleiding was een zaak die aangespannen werd door een bv, een holding zonder activiteiten. De holding maakt vanaf de oprichting af verlies en het eigen vermogen is al jarenlang negatief. Er wordt geen dividend uitgekeerd door de dochterondernemingen van de holding. Bovendien kan ook de aandeelhouder geen extra geld verschaffen en zit de holding al aan het kredietplafond bij de bank.
Volgens het Hof kunnen rechtspersonen niet zonder meer als gelijke worden gezien van natuurlijke personen. Onder omstandigheden moet het volgens het Hof toch mogelijk zijn dat rechtspersonen geen griffierecht hoeven te betalen. In de betreffende zaak zijn het inkomen, de winst en het beschikbare vermogen te gering om griffierecht te betalen.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van BV’s ten opzichte van de staat? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming&Recht, nieuws 2016/195; ECLI:NL:GHSHE:2016:706