Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

Printvriendelijke versie

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene niet alleen een huis, maar ook een hypotheek achter. Dan rijst al snel de vraag wie de hypotheeklasten moet gaan betalen.

In de meeste testamenten wordt precies vastgelegd, dat degene die een huis erft ook de hypotheek voor zijn rekening moet nemen. Als de erfgenaam de hypotheek, en de erfbelasting, niet op kan brengen zal hij de woning moeten verkopen en van de opbrengst de belasting betalen en de hypotheek aflossen.

Soms is de regeling in het testament niet duidelijk en ontstaat er strijd tussen degene die het huis heeft geërfd, en de andere erfgenamen. Onlangs moest zowel de rechtbank als - in hoger beroep - het Hof, oordelen over een dergelijke situatie.

Twee zusters kregen een meningsverschil over een erfenis. De ene zuster kreeg volgens het testament de woning, maar zij moest de waarde van de woning weer terugstorten in de nalatenschap, zodat beide zusters die waarde met elkaar konden verdelen. Dit is een vaak voorkomende constructie als iemand zijn erfgenamen gelijk wil behandelen, maar wel zeker wil weten dat één van de erfgenamen het huis krijgt. De zuster die het huis kreeg had de hypotheeklening al afgelost en trok dit bedrag daarom af van het bedrag dat ze moest terugstorten. De andere zuster vond dat degene die het huis kreeg, ook de hypotheeklening moest terugbetalen aan de bank.

Zowel de rechtbank als het Hof vinden dat het testament niet duidelijk is, en uitgelegd moet worden wat de overledene heeft bedoeld. Alle omstandigheden in aanmerking genomen vinden de rechters, dat van de zuster die het huis toebedeeld kreeg, niet verlangd kan worden dat zij zowel de hypotheek aflost, als de gehele waarde van het huis in de nalatenschap terugstort. Ze zou dan een negatief saldo ontvangen, en uit niets blijkt dat de overledene dat heeft gewild.

Was het testament duidelijker opgesteld, dan hadden deze zusters niet tot in hoger beroep voor de rechter hoeven te staan. Laat u in uw testament een woning aan iemand na? Wij kijken graag of de formulering nog in overeenstemming is met de nieuwste wetten en rechterlijke uitspraken. Voor een afspraak kunt u bellen met ons kantoor.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, GHARL:2016:2718