Belasting betalen met kunst?

Printvriendelijke versie

Soms overlijdt iemand zonder veel geld op de bank, terwijl hij wel veel mooie spullen achterlaat. De erfgenamen willen de kunst, het antiek of kostbare sieraden meestal graag hebben, maar zij zitten vervolgens met de erfbelasting in hun maag.

Een partner kan tot ruim zes ton erven zonder erfbelasting te betalen, maar een broer of zus, neef, nicht of iemand zonder familierelatie heeft slechts een vrijstelling van ruim tweeduizend euro. Erven deze personen een kunstcollectie, dan kunnen zij de erfbelasting meestal niet betalen.

Niet veel mensen weten dat er voor deze gevallen soms een oplossing is. Er staat namelijk een artikel in de Successiewet waar deze fortuinlijke erfgenamen op kunnen terugvallen. Als er sprake is van een voorwerp uit een nalatenschap met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang dan kan dit voorwerp in eigendom overgedragen worden aan de Staat, onder gelijktijdige verkrijging van een (gedeeltelijke) vrijstelling van erfbelasting.

Het bedrag van de kwijtschelding bedraagt 120 procent van de waarde van de overgedragen voorwerpen, maar niet meer dan de verschuldigde belasting en de in rekening gebrachte belastingrente. Als er sprake is van een nalatenschap met veel kostbare voorwerpen is het dus de moeite waard om hierover met de Belastingdienst in gesprek te gaan. Wij helpen u graag om dit in goede banen te leiden.

Bron: Notamail 2016/229