Huwelijksvoorwaarden in een romantische bui?

Printvriendelijke versie

Het is in Nederland niet mogelijk, om bij het maken van huwelijksvoorwaarden al af te spreken dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden betaald. Een dergelijke afspraak wordt een nihilbeding genoemd en is niet geldig.

De regeling is vooral ontstaan om de economisch zwakste partij in een huwelijk te beschermen. Het zou anders maar al te vaak kunnen voorkomen dat een verliefde bruid of bruidegom afstand doet van alimentatie. Er zijn voorbeelden genoeg van stellen die vást van plan waren om de werk- en zorgtaken eerlijk te verdelen. Toch blijkt jaren later nog al eens dat de verdienkansen van de ene partner groter zijn, omdat de andere partner een stapje terug heeft gedaan, bijvoorbeeld om de zorg van kinderen op zich te nemen.

In 2015 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat partners wél afwijken van de wettelijke regels over partneralimentatie. De initiatiefnemers willen dat partners vrij zijn om afspraken over hun huwelijk te maken, onder andere om te voorkomen dat er gevallen ontstaan waarin onrechtvaardig partneralimentatie wordt ontvangen. Zij verwachten dat de adviseurs bij het maken van huwelijksvoorwaarden, zoals notarissen en advocaten, de mensen zullen adviseren, waardoor zij tot een juiste keuze komen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft nu een advies uitgebracht over dit wetsvoorstel en kritiek geuit. De Raad van State vindt dat mensen over het algemeen niet vooraf kunnen overzien hoe hun leven loopt. De meeste mensen gaan niet calculerend en goed overwegend door het leven terwijl zij op basis van gelijkwaardigheid hun zaken onderling regelen. Om die reden vindt De Raad van State het belangrijk dat het wetsvoorstel wordt aangepast. Het nihilbeding in huwelijkse voorwaarden moet volgens de Raad van State nietig blijven. Op die manier zullen de economisch zwakste partners in een huwelijk beschermd blijven en niet in een romantische bui hun recht op partneralimentatie prijsgeven.

Wilt u meer weten over het vastleggen van huwelijksvoorwaarden of over partneralimentatie? Wij zijn graag uw gesprekspartner.

Bron: Notamail 2016/235