Feitelijke samenwoning geen vereiste voor einde partneralimentatie

Printvriendelijke versie

Na veel echtscheidingen ontstaat er na verloop van tijd onenigheid over de alimentatie. Een veel voorkomende onduidelijkheid is of de ontvangende partner met een nieuwe relatie al dan niet samenwoont met die nieuwe relatie. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor de alimentatie.

In de wet staat dat de alimentatieverplichting eindigt wanneer de ex-partner die de alimentatie ontvangt, gaat samenleven ‘als waren zij gehuwd’. Vaak ontkent de ontvangende partij die vermeende samenwoning. Als immers in juridische zin niet aan die vereiste is voldaan, kan ook niet het oordeel volgen dat er sprake is samenleven ‘als waren zij gehuwd’.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft hierin meer duidelijkheid gecreëerd. Ook getrouwde stellen wonen niet altijd samen Het is daarom heel goed mogelijk dat partners die een – in juridische termen – ‘duurzame affectieve relatie’ met elkaar hebben en samenleven ‘als waren zij gehuwd, niet iedere dag en nacht met elkaar doorbrengen en niet alle financiële middelen met elkaar delen.
Het hof heeft in deze specifieke zaak ook geconstateerd dat de levens van beide nieuwe partners zo met elkaar vervlochten zijn geraakt, dat er feitelijk sprake is van een nagenoeg dagelijks samenleven. Dat kan ook het geval zijn als één van de partners een deel van de week in zijn of haar eigen woning verblijft, daar bijvoorbeeld een eigen bedrijf runt, daar sociale contacten onderhoudt.

Deze uitspraak kan een belangrijke leidraad gaan vormen in veel alimentatiegeschillen. Feitelijke samenwoning van de nieuwe partners is niet langer noodzakelijk om de alimentatieverplichting te kunnen beëindigen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van echtscheiding op het gebied van alimentatie, gezamenlijke woning, ontvangen schenkingen en dergelijke? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht 26 augustus 2016; GHARL:2016:4501